Muş Alparslan Üniversitesi
 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yaşar Karadağ, “III. Tarım ve Orman Şurası” toplantısına katıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen III. Tarım ve Orman Şurası toplantısına katılan Prof. Dr. Yaşar Karadağ; III. Tarım ve Orman Şurasında toplam 21 Şura Çalışma Grubunun bulunduğunu, “Mera Yönetimi” çalışma grubunun sırasıyla mera alanlarının yönetimsel yapısı, otlatma yönetiminin planlanması, mera yayla ve kışlaklarda izin ve işgaller, mera alanlarında tahsis amacı değişikliği ve diğer sektörlerle ilişkileri, merada sürü yönetimi, biyoçeşitlilik ve yaban hayatı, mera ıslahı ve mera tanıtım olmak üzere 8 ana gruba ayrıldığını ifade etti. 

 

Prof. Dr. Karadağ, mera, yayla ve kışlaklarda izin ve işgaller alt çalışma grubuna başkanlık ettiği toplantıda, mevcut durum, güçlü-zayıf yönler, hedef ve stratejilerle genel değerlendirmeden oluşan raporun sunumunu gerçekleştirdi.