Muş Alparslan Üniversitesi
 
Öğretim Üyelerimiz TRT Haber Canlı Yayınında Malazgirt Zaferi’ni Anlattılar

Üniversitemiz Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mustafa Alican ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Alanoğlu, 26 Ağustos 2019’da TRT Haber’de canlı olarak yayımlanan Malazgirt Zaferi özel programına katıldılar. Ahmet Görmez moderatörlüğünde yayımlanan programda Selçuklu ve Malazgirt Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Alanoğlu, Malazgirt Savaşı’na giden sürece, Malazgirt Savaşı’nın hazırlık aşamasına, orduların durumuna ve Selçukluların zaferiyle neticelenen meydan muharebesindeki savaş stratejisine ve Sultan Alparslan’ın rolüne değindi. Daha sonra Malazgirt Savaşının gerçekleştiği alandan bahseden Alanoğlu, araştırma merkezimizin savaş alanın tam lokalizasyonu noktasında çalışmalarının devam ettiğini, bu kapsamda Okçular Vakfı ile müşterek bur çalışma baslayacaklarını ve savaş alanını tespit etmeye çalışacaklarını ifade etti.

 

Doç. Dr. Mustafa Alican, “Dünya tarihinde eşine nadir rastlanan tarihi vakalarından biri olan Malazgirt Zaferi’nin, ilki İslam dünyasına ikincisi Bizans ve Anadolu’ya olmak üzere iki türlü etkisi olmuştur” ifadeleriyle sözlerine başladı. Alican; “İslam dünyasında bu savaştan sonra Sünni İslam anlayışı hakim paradigma halini almıştır. Abbasi halifesi sadece dinî bir otorite durumunda iken İslam dünyasının siyasi hâkimi Selçuklu Türkleri olmuştur. Anadolu topraklarına etkisine gelince; Anadolu’nun Türkleşme ve İslamlaşma süreci bu zaferle hız kazanmıştır. Nitekim Malazgirt Savaşı’ndan birkaç yıl sonra Türkler İstanbul önlerine kadar ilerlemiş ve İznik’te Anadolu Selçuklu devleti kurulmuştur. Bu minvalde Anadolu’nun fethine katılan Saltuk, Mengüç ve Artuk gibi Selçuklu emirleri ele geçirdikleri yerlerde kendi beyliklerini kurarak Anadolu’nun Türkleşme ve İslamlaşma sürecine katkıda bulunmuşlardır. Bizans’ın gerilemesine de yol açan bu savaş, İstanbul’un fethine kadar giden sürecin de başlangıç noktası olmuştur. Bu savaştan sonra Hristiyan dünyası Müslüman Türkleri durdurmak için Haçlı Seferlerini başlatmak zorunda kalmışlardır.” dedi.

 

Malazgirt Zaferi’nin tarihi önemine ve etkilerine değindikten sonra Doç. Dr. Mustafa Alican, Muş Alparslan Üniversitesi, Selçuklu ve Malazgirt Araştırma ve Uygulama Merkezinin çalışmalarından bahsederek rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın girişimleri ile “1071 Malazgirt Vakfı”nın kurulmakta olduğu müjdesini verdi. Bu yönde atılan adımlar ve yapılacak çalışmalar ile Malazgirt mirasının ve ruhunun yaşatılması yönünde daha sistematik ve kalıcı projelere imza atılacağını ve Okçular Vakfı'nın desteği ile Muş'ta vakıf faaliyetleri kapsamında 1071 Malazgirt ruhunun her platformda gündeme geleceğini belirtti.