Muş Alparslan Üniversitesi
 
Uygulamalı Bilimler Fakültesinden Bir İlk: “Bitlis İli Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi Kapsamında İlk Çalışmalar Başlatıldı”

Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında gerçekleştirilen işbirliği neticesinde Bitlis İli Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesine imza atıldı ve ilk çalışmalar başlatıldı. Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Fakültesi Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Önder Bayram Çoban Bitlis İli Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesine “Proje Lideri” olarak görevlendirildi. 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün yaptığı projenin paydaşları ise Bitlis İl Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğü, Bitlis İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ve Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi oldu. 

 

Muş’ta 1716 baş, Bitlis’te 3022 baş manda ile yürütülen projenin ana hedefleri ise manda ıslah organizasyonunun sürekliliğinin sağlanması, yetiştiriciler tarafından çağdaş uygulamaların benimsenmesi, bilimsel araştırma sonuçlarının doğrudan hayata aktarılması, seleksiyon ölçütleri ve damızlık akış sürecine ilişkin elde edilen bilgilerin isabet oranının yükselmesi, yetiştirici gelirlerinde artışlar sağlanması ve et kalite özelliklerinin geliştirilmesi olarak belirlendi.