Muş Alparslan Üniversitesi
 
Sendika Çalıştayında Sorunlar ve Çözüm Önerileri Tartışıldı

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Muş 2 Nolu Şubesi tarafından “Eğitim-Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Çalışanları Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı bir çalıştay düzenlendi. Yetkili konfederasyon olan Memur-Sen ile hükümet arasında Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine ön hazırlık amacıyla 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezinde icra edilen çalıştayda, üniversitemizdeki akademik ve idari personelin sorunları ve bu sorunlara dair çözüm önerileri tartışıldı.
 
Çalıştayda bir konuşma yapan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Dr. Turan Güler, öncelikle Memur-Sen tarafından 6-7 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen ve alanında uzman çok sayıda akademisyeni bir araya getiren “Toplu Sözleşmenin Dünü, Bugünü ve Yarını” başlıklı panelde gündeme gelen konular hakkında bilgilendirmede bulundu. Toplu sözleşme masasının ve yasasının tüm eksikliklerine rağmen memurlar için bir kazanım olduğuna değinen Dr. Güler, ileride daha demokratik bir toplu sözleşme masasının oluşması için tüm çalışanların sendikal sürece dâhil olması gerektiğine vurgu yaptı. 
 
Açılış konuşmasının ardından iki oturum şeklinde düzenlenen çalıştayın öğleden önceki oturumunda idari, öğleden sonraki oturumunda ise akademik personelimizin sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.