Muş Alparslan Üniversitesi
 
Gelişmiş Ülkelerle Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomik Entegrasyonu