Muş Alparslan Üniversitesi
 
İslami İlimler Fakültesinde Epistemoloji Tartışmaları Bağlamında Öznenin Buharlaşması Anlatıldı

İslami İlimler Fakültesi (İİF) tarafından düzenlenen Çarşamba Seminerlerinin bu haftaki konuğu İİF Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Rafiz Manafov oldu. 13 Mart 2019 tarihinde saat 14.00’da İİF Vali Erdoğan Bektaş Amfisinde düzenlenen seminere İİF Dekanı Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin, öğretim elemanları ve öğrencilerimiz katıldı. 

 

Dr. Öğr. Üyesi Manafov konuşmasına bu üç temel soruyu  ele alarak başladı; “Ne Var? Gerçekte Var Olan Nedir? (Antik Yunan/Ortaçağ); ‘Nasıl Bilirim? Neyle Bilirim?’ (Modern/Aydınlanma); ‘Böyle Bilmemin/Düşünmemin Koşulları Nelerdir?’ (Post-Modern)". Felsefe tarihindeki kırılma noktalarından biri olarak Kant`ın önemine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Manafov, Kant`ın akıl metafiziğinin kendisinden sonra, Hegelle başlayan, Marks ve Nietzche ile devam eden, Postmodernite`nin özneyi ortadan kaldırması ya da en azından buharlaştırması ile sonuçlanan düşünsel kırılma olarak tanımladı. Dr. Öğr. Üyesi  Manafov, özne-nesne dikotomisinin antik çağda metafizik temelli, modernite ile birlikte özne felsefesine dönüştüğü ve Kant`ın etkisiyle de olduğu varsayılan filozoflarca tarihselleştirildiği, kültürel olana indirgendiğinin altını çizdi.

 

Manafov, Descartes`ın teosentrik epistemoloji yerine ikame ettiği öznenin, fenomenoloji, hermeneutik, tarihselcilik gibi akımlarla kaybolduğunu ve Rasyonel düşüncenin tüm zikzaklarına rağmen, felsefe tarihinin er geç dönüş yapacağı, özneyi tekrar keşfedeceği ve ‘iadeyi-itibar’ yapacağını vurguladı. Seminer katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılması ve Dr. Öğr. Üyesi Rafiz Manafov’a İİF Dekanı Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin tarafından katılım belgesinin verilmesinin ardından sona erdi.