Muş Alparslan Üniversitesi
 
Epistemoloji Tartışmaları Bağlamında Öznenin Buharlaşması