Muş Alparslan Üniversitesi
 
Gazzâlî'nin Usûl Düşüncesinde Akıl-Nakil İlişkisi