Muş Alparslan Üniversitesi
 
Öğretim Üyemizden, “Stratejik Bir Lider: Sultan Alparslan” Başlıklı Bildiri

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Zeliha Tekin, Erzurum’da düzenlenen IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresinde bildiriler sundu. “Stratejik Bir Lider: Sultan Alparslan” başlıklı ilk bildirisinde Sultan Alparslan’ı stratejik yönetim ilkeleri bakımından ele alan Dr. Tekin, Sultan Alparslan’ın kitleleri arkasından sürüklerken motive eden, ileriyi görebilen, özel bilgiye-yeteneklere ve tecrübeye sahip bir lider olduğunu söyledi.
 
Sultan Alparslan’ın, Malazgirt Savaşında, “Benim kefenim olsun!” diyerek giydiği beyaz elbiseyle ve yiğitlik alameti olarak atının kuyruğunu bağlamasıyla inanmışlığın ve adanmışlığın sembolü olduğunu belirten Dr. Tekin, Sultan Alparslan’ın, aynı zamanda kitle psikolojisini iyi bilen, emrindekileri motive etmek için yerinde ve zamanında hitaplarda bulunan bir başkomutan olduğunu da kaydetti. 
 
Dr. Tekin, şunları söyledi: “Sultan Alparslan, Hilal/Turan taktiğini uygulayarak savaş sırasında düşmanı yanıltıcı hamlelerde bulunmuştur. Dağların Malazgirt Ovasını hilal şeklinde kavraması, atlara su ve ot verebilmek için Murat Nehir yolunu seçmesi gibi örneklerden de anlaşıldığı üzere coğrafya bilgisiyle stratejik noktaları tutarak, deneyimli komutanlarından sürekli bilgi edinmek suretiyle Malazgirt’te savaş taktiklerini mükemmel şekilde uygulayarak iyi bir lider olduğunu göstermiştir. Sultan Alparslan’ın yönetsel, siyasi ve askeri dehasının sonucu olarak elde ettiği Malazgirt Zaferi, milletimize yeni bir yurt, yeni bir gelecek kazandırmıştır.”
 
Öğretim Elemanlarımızın İş Performansları Yüksek Düzeyde
Dr. Tekin, “Öğretim Elemanlarının İş Stresinin İçsel Motivasyona, İşten Ayrılma Niyetine ve İş Performansına Etkisi” başlıklı ikinci bildirisinde ise üniversitemizde çalışan öğretim elemanlarının içsel motivasyonlarının ve iş performanslarının yüksek düzeyde olduğunu ve işten ayrılma niyetlerinin negatif eğilimli olduğunu ifade etti. Çalışanların performansını etkileyen, onların başarılı olmalarına engel olan, hatta içsel motivasyonlarını düşüren faktörlerin başında örgütte yaşadıkları stresin geldiğini belirten Dr. Tekin, bildiri olarak sunduğu çalışmanın öğretim elemanlarımızın üniversitemizde çalışmaktan memnuniyetlerini ve uygun çalışma ortamlarının bulunduğunu gözler önüne sermesi açısından önem taşıdığını söyledi.
 
Örgütsel stresin, çalışanın işten ayrılma düşüncesini tetikleyen bir unsur olarak karşımıza çıktığına dikkat çeken Dr. Tekin, şöyle konuştu: “Şayet öğretim elemanı aşırı ders yüküne sahip değilse, görev tanımı net bir şekilde yapılmışsa, akademik bir çalışma ortamı içindeyse ve gerek çalışma arkadaşları gerekse de yönetim tarafından desteklenip takdir ediliyorsa stres yaşamayacak, işten ayrılma niyeti gütmeyecek, içsel motivasyonu ve performansı artacaktır.”