Muş Alparslan Üniversitesi
 
Öğretim Üyemiz, Dijital Öğrenme Platformu Kahoot Hakkında Bildiri Sundu

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Polat, Milli Kütüphanede düzenlenen 1. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresinde (ICHUS – 2018)  “Yükseköğretimde Kahoot Kullanmak ya da Kullanmamak: Öğretmen Adaylarının Kahoot’la Öğretime Yönelik Görüşleri” başlıklı bir bildiri sundu. 
 
Bildirisinde, öğretim teknolojileri alanındaki son gelişmelerin, yükseköğretim kademesinde öğretim elemanları açısından sınıf yönetimini eskiye oranla çok daha kolaylaştıran bir nitelik kazandırdığını vurgulayan Dr. Polat, araştırma kapsamında öğretmen adayı görüşlerinin; tutum, öğretim, etkili öğrenme; katılım; zaman; görsellik; içerik ve kullanım olmak üzere sekiz tema altında toplandığını söyledi.
 
Dr. Polat şöyle konuştu: “Araştırma sonuçlarına dayalı olarak; yükseköğretimde daha fazla online ders içi ve dışı etkinlikler hazırlamaları konusunda öğretim elemanlarının bulundukları üniversiteler tarafından teşvik edilmeleri gerektiği sonucuna ulaştık. Ayrıca üniversiteler tarafından teknolojik alt yapı sorunlarının çözümüne ayrılan zaman ve bütçenin artırılması gerektiği; Kahoot ve benzeri uygulamaların etkin kullanımına ilişkin akademisyenlere yönelik farkındalık atölyeleri, seminer, uzaktan veya doğrudan eğitim kursları düzenlenmesinin yararlı olacağı da tespit edilmiştir. Konuya ilgi duyan araştırmacıların disiplinler arası bir anlayışla online yazılım, uygulama ve sınamaya dönük projelere yönelebileceklerine de vurgu yapılmıştır.”