Muş Alparslan Üniversitesi
 
Üniversitemiz, Muş Tarım Master Planını İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ortaklaşa Hazırlıyor

Rektör Yardımcımız ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi (UBF) Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ ile UBF Öğretim Üyelerimiz Dr. Fırat Kurt, Dr. Ahmet Yenikalaycı ve Dr. Özer Kurt, Muş Tarım Master Planı ile ilgili değerlendirme toplantısına katıldı. 

 

Tarımla ilgili mevcut durum ve yürütülen çalışmaların tespitinin yanı sıra; Muş’un özelliklerinin, Muş’taki tarımsal potansiyelin ve kısıtların analiz edilmesi suretiyle gelecek yıllara ilişkin hedeflemelerin ortaya konması amacıyla hazırlanacak Master Planla ilgili değerlendirme toplantısı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın da hazır bulundu.

 

Muş Tarım Master Planı ile ilgili değerlendirme toplantısında konuşan Prof. Dr. Karadağ, hazırlanacak Master Plan ile Muş’un tarımsal potansiyelinin ve sorunlarının yanı sıra çözüm önerilerinin de ortaya konacağını söyledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın ise şöyle konuştu: “Tarım sektörü gibi çeşitli sorunları olan büyük bir üretim alanında, plansız hareket edilmesi günümüzde hiç düşünülemez. Tarım kesimindeki üretim faktörlerinden en rasyonel şekilde yararlanmak için tarım ürünlerinin üretimini planlamak ve düzenlemek gerekmektedir.”

 

Katılımcıların görüş bildirerek Muş tarımının ve tarımsal pazarlama imkânlarının güçlü ve zayıf yönleri ile önünde duran fırsatları ve tehditleri değerlendirdiği toplantı, çalışma gruplarının birlikteliğini sağlama konusu ve çalışma takvimi görüşülerek karara bağlandı.