Muş Alparslan Üniversitesi
 
Öğretim Üyemiz, Türkiye’de Öğretmen Kimliği Üzerine Bildiri Sundu

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Murat Polat, Afyon Kocatepe Üniversitesi desteği ile düzenlenen Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresinde (UBEK2018), Türkiye’de öğretmen kimliği üzerine bir bildiri sundu. Dr. Polat, “2008-2018 Yılları Arasında Türkiye'de Öğretmen Kimliği: Bir İçerik Analizi Denemesi” başlıklı bildirisinde, son yıllarda yapılan çalışmaların öğretmen kimliğinin gelişiminin, eğitim ve öğretimin niteliği açısından önemini ortaya çıkardığını vurguladı. 

 

Türkiye’de öğretmen kimliğinin en çok “öğretmen eğitimi, ana dili,  öğretmen yeterlikleri, gerginlik, sosyal ağlar, olası benlik kuramı, pedagojik formasyon ve öğretme isteği” kavramları ile doğrudan ilişkilendirildiği tespitini paylaşan Dr. Polat, araştırma sonuçlarına dayalı olarak; hem karar alıcıların hem de öğretmen eğitimi programı yürütücülerinin, gerek hizmet öncesi ve gerekse de hizmet içi öğretmen eğitiminde, sahadaki öğretmenlerin uygulama deneyimlerinden ve önerilerinden faydalanmaları gerektiğine dikkat çekti. 

 

Öğretmen eğitiminde mesleki bilinç, motivasyon ve kültür konuları üzerine araştırmaların ve çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirten Dr. Polat, öğretmenlerin mesleki ve pratik uygulama becerilerine yoğunlaşan bir hizmet içi eğitim programına ihtiyaç olduğuna işaret ederek, bu konuda teknoloji ve uygulama ağırlıklı farklı simülasyonların oluşturulmasının gerekliliğine vurgu yaptı.