Muş Alparslan Üniversitesi
 
Öğretim Üyemiz, Çocuklar İçin Etkili Bir Risk ve İhtiyaç Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi Toplantısına Katıldı

Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve UNICEF'in eş finansmanı ve teknik desteği ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Türkiye'de Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar İçin Etkili Bir Risk ve İhtiyaç Değerlendirme Sistemi Geliştirilmesi Projesinin (DENGE) tanıtım semineri, 14 ilden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Diyarbakır'daki toplantıya üniversitemizi temsilen Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Esra Demir Öztürk katıldı.

 

Projenin tanıtıldığı bölgesel toplantıda, Muş, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Iğdır, Van, Siirt, Şırnak, Hakkari, Batman, Elazığ, Bingöl, Erzurum ve Bitlis'ten hâkim ve savcılar ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bir çalıştay gerçekleştirildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Öztürk, bölgenin özellikleri ve bölgedeki çocuk-genç ve aile yapısına ilişkin durumlarla ilgili bir profil oluşturulduğunu söyledi. 

 

Dr. Öztürk şöyle konuştu: “Projenin ana hedefi, suça sürüklenen çocuklar ve gençler için destekleyici müdahale programlarının geliştirilmesi ve çocuklarla gençlerin suça sürüklenme risklerini ve toplumsal olarak desteklenmeye ihtiyaç duydukları alanları belirleyecek etkili değerlendirme araçlarının oluşturmak... Proje ile mevcut denetimli serbestlik sisteminin değerlendirilmesi, yeni bir risk ve ihtiyaç değerlendirme aracı geliştirilmesi, yeni destekleyici müdahale programları oluşturulması ve denetimli serbestlik personeline yönelik eğitimler planlanıyor.

 

Özgürlüğünden yoksun bırakılan çocukların ve gençlerin sayısında düşüş olması, toplum temelli destekleyici müdahale programlarının sayısında artış sağlanması; toplum temelli hizmetlerden yaralanan çocukların ve gençlerin sayısında artışlar ve düzenli izleme-değerlendirme ve kanıt temelli politikalar oluşturulması ise projeden beklenen temel çıktılar. Proje kapsamında 21 ilde toplam 25 denetimli serbestlik müdürlüğü oluşturularak, denetimli serbestlikten sorumlu personele eğitimci eğitimleri verilecek. Böylelikle çocuklar ve gençler için daha etkili denetimli serbestlik hizmetlerine ulaşılması hedefleniyor. 

 

Bu proje ile denetimli serbestlik çalışanları dışındaki bireylerin de yükümlü çocuklara ve gençlere önyargılardan uzak, kabul edici ve değer verici yaklaşarak bu çocukların ve gençlerin topluma kazandırılmasında etkili olmalarının önemi vurgulanmış oluyor.”