Muş Alparslan Üniversitesi
 
Prof. Dr. Bilgin İslami İlimler Fakültesi Dekanlığını Vekâleten Yürütecek

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, İslami İlimler Fakültesi dekanlığı görevini, yeni dekan ataması yapılıncaya kadar Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin’in vekâleten yürütmesini uygun gördü. 

 

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Prof. Dr. Bilgin, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Ana Bilim Dalında bitirdiği “Kurandaki Deyimler ve Kullanımları” başlıklı tezinin ardından, doktorasını aynı yerde, “Kur’an’daki Deyimler ve Zemahşeri’nin Keşşafı” başlıklı teziyle tamamladı. “Kur'an'da Deyimler ve Kur'an'ın Anlaşılmasındaki Rolü”, “Kur'an’daki Deyimler ve Zemahşeri'nin Keşşafı”, “Kur'an'ın Sözvarlığı” ve “Kur'an Meallerindeki Anlatım Bozuklukları” isimli kitapların yazarı olan Prof. Dr. Bilgin, Arapça ve İngilizce biliyor.