Muş Alparslan Üniversitesi
 
7143 Sayılı Kanunun 15. Maddesi (Af Kapsamı) Hakkında Duyuru

08 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa geçici maddeler ekleyen 7143 Sayılı Kanunun 15. maddesi ile düzenlenen geçici 78. maddesi gereğince Üniversitemizden ilişiği kesilen öğrencilerin öğrenime devam edebilmeleri için gerekli olan form ve bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

 

YARARLANMAK İSTEYENLER İÇİN GENEL AÇIKLAMALAR

 

1. 7143 Sayılı Af Kanunu’ndan Hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği 18 Mayıs 2018 tarihine kadar kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil yararlanabilir.

 

2. 18 Eylül 2018 Salı günü saat 17.00’a kadar başvuru yapan öğrencilerimiz 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı güz döneminde eğitimlerine başlayabilirler.

 

3. Bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların, terhislerini takip eden 2 ay içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılacaklardır.

 

4. Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna  karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler bu kanundan yararlanamaz.

 

5. Başvurular, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına aşağıda belirtilen form doldurularak, başvuru için gerekli belgeler ile bizzat veya posta yolu ile yapılabilecektir.

 

6. Posta yolu ile yapılacak başvuruların, süresi içinde Daire Başkanlığımıza ulaştırılması zorunludur. Gecikmeli başvurular veya eksik evrakla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Elektronik posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.

 

7. Üniversitemizin herhangi bir bölümünü/programını kazandıkları halde kesin kaydını yaptırmayanlar başvuru yapabilirler.

 

8. Bu kanun kapsamında Enstitülere kayıt yaptıracak öğrenciler kesin kayıt için istenen belgeleri ilgili akademik birimlerinden öğreneceklerdir.

 

9. 7143 Sayılı Kanun’dan yararlanarak kayıt yaptıran öğrencilerden, işi veya ikametinin Muş veya ilçelerinde olduğunu belgeleyenler, Üniversiteye giriş yılı (kayıt yaptırdığı Eğitim-Öğretim yılı içerisinde) itibariyle, Üniversitemiz Senatosu’nun da uygun görmesi ve geçiş yapmak istediği bölüm/programın taban puanını sağlamaları halinde yatay geçiş yapabilirler. 

 

         REKTÖRLÜK

            7143 SAYILI AF KANUNU KAPSAMINDA KAYIT EVRAKLARI  

        

1)  Başvuru dilekçesi (Web sayfasında)
2)   Nüfus Cüzdanı  aslı ve fotokopisi
3)   Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
4)   Başka Bir Üniversitede Kayıtlı olan Öğrenciler İçin Öğrenci Belgesi
5)   Lise Diploması (Aslı veya Onaylı Örneği)
6)   Transkriptin (Not Belgesi) Aslı ve Fotokopisi
7)   Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
8)   Islak imzalı ya da Elektronik İmzalı Adli Sicil Kaydı
9)   ÖSYM sonuç belgesi (Yerleştiği halde kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
10)   DGS ile Yerleşenler İçin Ön lisans Diploması (Aslı veya Onaylı Örneği)
11)   Lisans Diplomasının  aslı ve fotokopisi (Lisansüstü için)

 

 

                                                   BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ

 Başvuru Tarihleri

 

Başvuru Başlangıç Tarihi

 

 

18 Mayıs 2018

 

Başvuru Bitiş Tarihi

 

18 Eylül 2018

 

Kayıt Tarihleri

24-26 Eylül 2018

Kesin Kayıt Yeri

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

İletişim

0(436) 249 49 49

Ön lisans - Lisans Dâhili Tel.

1151 -  1154 - 1155 1156 -  1157 - 1158

Yüksek Lisans Dâhili Tel.

3604- 3605- 3606