Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu Sona Erdi

Muş Alparslan Üniversitesi ile Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği  Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu üniversitemizin Kongre ve Kültür Merkezi’nde 10-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumunun açılış törenine Muş Valisi Aziz Yıldırım, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

 

Açılış töreninde konuşan Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, öncelikle sempozyum kurullarında yer alan akademik ve idari personele teşekkür etti. Konuşmasının devamında Muş’un tarihsel süreçteki önemi ve Cumhuriyet dönemindeki konumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

 

Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, sempozyumun gerçekleşmesi için önemli katkılar sunan Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına, Muş Valiliğine, Muş Belediyesine, Muş Ticaret Odası Başkanlığına, Kızılay İl Temsilciliğine, eserleri ile katkı sunan yerel foto muhabirlerine, üniversitemizin akademik ve idari personeline; Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyelerine, Sempozyum Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Atik Aslan’a ve Dr. Öğretim Üyesi Fadime Tosik Dinç’e teşekkürlerini ifade etti.

 

Sempozyumun Açılış Oturumunda Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat; “Bir Bilim Yuvası Olarak Muş Alparslan Üniversitesi” başlıklı bir sunum yaptı. Üniversitemizin, bir tabela üniversitesi olmadığını; bilime, Muş’a ve bölgeye katkı sağladığını vurgulayan Polat, 2007’de kurulan üniversitemizin on bir yıllık süre zarfındaki gelişimini anlattı. Muş Alparslan Üniversitesi‘nin akademisyen portföyü, öğrenci potansiyeli ve fiziki kapasitesi ile bölgesinde kendisinden beklenen performansı göstermeye aday bir eğitim üssü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Polat, Muş Alparslan Üniversitesinin tarihi gelişimi, vizyonu ve misyonuna uygun yapılanması, mevcut durumu ile gelecek perspektifini anlattı.

  

Açılış oturumunda “Cumhuriyet Dönemi Muş’ta Eğitimin Tarihi Gelişimi” başlıklıklı bir bildiri sunan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Kaştan, Muş’ta eğitimin tarihi gelişimi, okuryazar oranı, okul ve öğrenci sayıları, okul ve öğretmen başına düşen öğrenci sayıları, eğitim alanındaki gelişmeleri içeren veriler aktardı.

 

Açılış oturumunun son konuşmasını Öğr. Gör. Ahmet Çiçek gerçekleştirdi. Öğr. Gör. Çiçek, “Muş Alparslan Üniversitesi’nin Halk Nezdindeki İmajı”nı yaptıkları alan çalışmasından elde edilen verilere göre değerlendirdi. Çalışma bulgularına göre, Muş halkının üniversiteye ilişkin tutumunun genel anlamda olumlu olduğu ve bazı demografik değişkenler açısından kurumsal itibar algısında farklılıkların olduğu belirtildi.

 

Açılış töreni ve açılış oturumundan sonra Kongre ve Kültür Merkezinin fuayesinde katılımcılara Muş ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan yöresel ürünler ikram edildi.

 

Salon A, Salon B, Salon C ve Salon D’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen oturumlarla devam edilen sempozyumun birinci ve ikinci gününde dört salonda 78 bildiri sunuldu. Sunulan bildirilerle “Tarihî ve Coğrafi Açıdan Muş, Muş’un İdari ve Siyasî Yapısı, Muş’un Ekonomik Yapısı, Muş’un Sosyal ve Kültürel Yapısı” ile ilgili çalışmalar bilim camiasıyla paylaşıldı.

 

Sempozyumun kapanış oturumunda Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Muş tarihi içinde böyle bir sempozyumun ilk defa yapıldığını ve uluslararası nitelikte sempozyumların gerçekleştirilmesinde Muş Alparslan Üniversitesinin önemli bir gelişme kaydettiğini söyledi.

 

Kapanış oturumunda değerlendirmelerde bulunan Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Nihat Büyükbaş ise bu sempozyumlarla Anadolu’nun farklı kentlerindeki potansiyeli ortaya çıkartmayı hedeflediklerini anlatarak Muş Alparslan Üniversitesi yönetimi ve çalışanlarına sempozyumun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesindeki katkıları nedeniyle teşekkür ettiler. Sempozyumun son gününde katılımcılar Muş’un ve Ahlat’ın tarihi ve turistik yerlerini gezdiler.

 

Sempozyum videosunu izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız. 

Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu