Öğrencimiz Ulusal Öğrenci Kongresinde Bildiri Sundu

Kurtuba Akademi V. Ulusal Öğrenci Sempozyumu’nda Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. Sınıf Öğrencimiz Esra Akar “Emperyalizm Çerçevesinde Medeniyetler Çatışması” konulu tebliğini sundu.

 

Akar, tebliğinde Batı medeniyetinin tarihsel süreçte birbirine etkisini anlattıktan sonra bir politika olarak emperyalizm kavramını inceledi. Sömürgecilik kavramının ekonomik ve sosyal baskısını anlattığı tebliğinde Akar,  ayrıca Medeniyetler Çatışması tezinin tarihsel süreç içindeki dönüşümünü ayrıntılı bir şeklide dinleyicilere sundu.  

Oturum soru cevap faslından sonra sona erdi.