Malazgirt MYO’da Kadına Yönelik Şiddet ve Basında Şiddet Haberleri Konuşuldu

Malazgirt Meslek Yüksekokulunda (MYO) “Kadına Yönelik Şiddet ve Basında Şiddet Haberleri” başlıklı bir seminer verildi. Öğretim Görevlisi Metin Karaburun tarafından yüksekokulun konferans salonunda verilen seminere, Malazgirt MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Baş, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Celaleddin Erten, Öğr. Gör. Uğur Gök, Yüksekokul sekreteri Süleyman Barlas, akademik ve idari personel, basın mensupları ve öğrenciler katıldı.

 

Öğr. Gör. Karaburun seminerinde kadına yönelik şiddeti ve yazılı basında yer alan şiddet haberlerini toplumsal cinsiyet bağlamında ayrıntılı bir şekilde ele aldı. İlk önce şiddet ve basın kavramlarının açıklamasını yapan Öğr. Gör. Karaburun, toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddet, kadına yönelik şiddet ve şiddet türleri, Dünya’da ve Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve yazılı basına yansıyan şiddet haberlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

 

Seminer, soru-cevap faslıyla sona erdi.