Eğitim Fakültesinde Araştırma Üniversitesi Modeli Hakkında Seminer Verildi

Eğitim Fakültesinde, akademisyenleri ve araştırmacı adayı öğrencileri “Araştırma Üniversitesi Modeli” hakkında bilgilendirmek için bir seminer verildi. Dr. Öğr. Üyesi R. Şamil Tatık tarafından Eğitim Fakültesi Hacı Bektaş Veli 204 no’lu sınıfta verilen seminere, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Cumhur Türk, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Çam, Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Canan Demir Yıldız, Dr. Öğr. Üyesi Murat Polat, Dr. Öğr. Üyesi Fevzi İnan Dönmez, Arş. Gör. Yusuf Öztürk ve Öğr. Gör. Ali Haydar Akpolat ile öğrencilerimiz katıldı.

 

Seminerde, kökü Berlin Üniversitesi’ne dayanan araştırma üniversitelerinin araştırma ve üretme misyonuna sahip; keşfetmeye, yaratıcılığa ve yeniliğe adanmış kapsamlı bilgi kuruluşları olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Tatık, öğretim elemanlarının iş yükü karmaşasının, araştırma ve öğretim arasındaki rekabetin, araştırmaya zaman ayırma sorununun, üniversitenin temel sorumluluğu tartışmasının, lisans düzeyindeki öğrencilerin fazlalığının ve araştırmanın öğretimden farklı bir kurumsallaşma gerektirmesinin “Araştırma Üniversitesi” fikrini tetiklediğini söyledi.

 

Akademik sistemlerin zirvesinde yer alan araştırma üniversitelerinin birçok disiplinde bilim doktoru yetiştirmeye öncelik veren bir yapıya sahip olup özellikle dünyanın zirvesindeki standartları yakalamayı hedefleyen, orijinal fikirlere ve ilkelere dayalı özel kurumlar olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Tatık, bu üniversitelerin lisansüstü eğitime ağırlık vererek birçok diploma programı sunduğunun, araştırmaya öncelik verdikleri için de güçlü bir finansman yapısına sahip olduklarının altını çizdi.

 

Araştırma üniversitelerinin küresel rekabet içinde oldukları için öğretim üyelerini araştırmacı (researcher) ve öğretici (lecturer) olarak sınıfladıklarına ve araştırma-öğretim yüklerini bu sınıflamaya göre düzenlediklerine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Tatık, bu üniversitelerin sanayi kuruluşlarıyla iş birliği yaptığını, özerk bir yapıya sahip olduğunu ve liyakata dayalı bir yönetim anlayışına sahip olduğuna işaret etti.

 

Dr. Öğr. Üyesi Tatık şöyle konuştu: “University of Oxford, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology, Princeton University, Johns Hopkins University, Yale University, Cornell University, King’s College London, University of Washington, University of Hong Kong gibi araştırma üniversiteleri, üniversite sıralamalarında genellikle üst sıralarda hatta ilk ellide yer almaktadır.

 

Ülkemizde 2017’de belirlenen araştırma üniversiteleri; Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesidir. Ülkemizdeki yedek statüdeki araştırma üniversiteleri ise Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesidir.

 

Bir araştırma üniversitesi, güçlü bir akademik senatoya sahiptir ve akademik otorite idari otoriteden ağır basmaktadır. Karar alma hakkı, araştırma alanının liderine aittir ve alan lideri araştırmada başarılı öğrencileri seçme özgürlüğüne sahiptir. Araştırma Üniversitesi, en kaliteli ve başarılı öğrencileri hedeflemektedir. Lisansüstü öğrencilerinin proje ekiplerinde yer almaları yaygındır ve uluslararası öğrencileri çekmek de önemli amaçlardandır.

 

Araştırma üniversitesi, finansmanını ağırlıklı olarak yüksek hibeli projelerden, kısmen de devlet fonlarından, öğrenim harçlarından ve mezunlardan gelen yardımlardan ve bağışlardan sağlamaktadır. 

 

Araştırma üniversitesindeki öğretim elemanları farklı ülkelerdeki meslektaşlarıyla iş birliği yapar ve bağlantıda kalır; araştırmaya ağırlık vermenin yanında lisansüstü öğrencilere odaklanırlar. Nobel alan öğretim elemanlarının çoğu araştırma üniversitelerinden çıkar; bunun için rekabetçi ve iş birlikçi bir politika benimser ve öğretim elemanlarının çoğunu daimi kadroda çalıştırırlar.”

 

Soru cevap faslının ardından sona eren seminerde Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Çam, Dr. Öğr. Üyesi R. Şamil Tatık’a bölüm adına hediye takdim etti.