Muş Alparslan Üniversitesi
 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda Türkiye ve Muş İlinin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli ve Geleceği Hakkında Seminer Düzenlendi

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından Türkiye ve Muş ilinin yenilebilir enerji potansiyeli hakkında seminer düzenlendi. Semineri gerçekleştiren Öğretim Görevlisi  Emin Ağrali, ülkemizin ve Muş’un  başlıca yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş, rüzgar, hidrolik, jeotermal, dalga, biyokütle ve hidrojen enerjileri hakkında bilgi aktardı. Ağrali, ayrıca bu yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminden bahsederek, ilgili enerji kaynaklarının geleceği ve oluşturacakları etkilerden de bahsetti. 
 
Son yıllarda global trende ayak uyduran Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini  belirten Ağrali, “2016 yılsonu itibariyle Türkiye’nin yenilenebilir enerji toplam kurulu gücü yaklaşık 35 GW olarak hesaplanırken, toplam elektrik üretiminin ise yüzde 35’i yenilenebilir kaynaklar tarafından karşılanmaktadır. Bu kurulu gücün büyük çoğunluğunu, hidrolik enerji oluşturmaktadır. Rüzgar ve güneş gibi modern yenilenebilir enerji çeşitleri olarak tanımlanan kaynakların oranları ise yıllar içerisinde artmasına rağmen henüz tatmin edici seviyelerde değildir” dedi. 
 
Türkiye’nin coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı nedeniyle bütün yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanma imkanına sahip olduğunu belirten Ağrali, özellikle hidrolik, jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisi potansiyelleri bakımından AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin son derece elverişli bir konuma sahip olduğunu vurguladı.