Üniversitemizdeki Taşeron İşçilerin Kadroya Geçiş Sınavı Tamamlandı

Üniversitemizde taşerona bağlı olarak çalışan işçilerin kadroya geçiş sınavı tamamlandı. II. Merkezi Derslikler Aziz Sancar dersliklerinde saat 11.00'da başlayan sınav 50 dakika sürdü. 

 

Beş salonda yapılan sınava, 24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ve 1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen 148 işçi girdi ve tamamı başarılı oldu. 

 

Sınavın sonucu üniversitemizin internet sitesindeki Duyurular kısmında yayımlandı.