Rektörümüz Külliyemizdeki Merkezi Laboratuvarları Ziyaret Etti

Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. İbrahim Erdoğan, Prof. Dr. Abdüllatif Tüzer ve Prof. Dr. Yaşar Karadağ ile Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret ederek Laboratuvar Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kenan Buldurun, Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savcı ve ilgili personelden bilgi aldı.   

 

Laboratuvarımızdaki mevcut cihaz ve ekipmanların kullanımı, çalışma prensipleri ve uygulama alanları hakkında bilgi veren laboratuvar yetkilileri Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) cihazının kimyasal karışımları ayırmada ve bileşenleri moleküler düzeyde tanımlamada kullanıldığı, HPLC cihazının ise analitik ayırma teknikleri amacı ile en yaygın kullanılan cihaz olduğunu belirttiler.

 

Bu cihazların duyarlılığı, kantitatif tayinlere kolaylıkla uyarlanabilir olması, uçucu olmayan veya sıcaklıkla kolayca bozunabilen bileşiklerin ayrılmasında kullanıldığını ifade eden yetkililer, Real Time PCR cihazından da floresan boyalar kullanılarak gerçek zamanlı DNA’nın belirlenmesi ve miktarının gösterilmesi için yararlanıldığını söylediler. Görüntüleme cihazının dokudaki spesifik bir proteini analiz etmeyi sağlayan moleküler bir biyoloji tekniği olduğu ve bu teknik sayesinde dokuda bulunan bir proteinin varlığı, büyüklüğü, konsantrasyonu, konsantrasyon değişimleri, farklı gruplar arasındaki konsantrasyonların karşılaştırılması gibi araştırmalar yapılabildiği dile getirildi.

 

Merkezi Laboratuvar bünyesinde hizmet veren İnşaat Analiz Laboratuvarını da gezen Rektörümüz Prof. Dr. Polat ve Rektör Yardımcılarımız, ilgili personelden buradaki cihazlar hakkında da bilgi aldılar. Burada, laboratuvarda bulunan Agrega, Beton, Karot, Demir Çekme Presi, Parke-Bordür Pres deneyleri, zemin mekaniği, sıcak asfalt bütüm yüzdesini belirlemeye yarayan ABA cihazı, asfalt bütüm çökelmesini test eden pernatasyon cihazları tanıtıldı.

 

Ziyaret sonrasın değerlendirmelerde bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Polat, mevcut cihazlarla deprem risk ve performans raporları düzenlemek için gerekli altyapının oluşturulmuş olduğunu belirterek üniversitemizin yakın gelecekte bu raporlama hizmetlerini verebileceğini söyledi.