Modern Yaşamda Kadim Direniş: Fer'iyyet Kuralı Açısından Bir Yorum Denemesi