Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Hayvancılık Çalıştayında Sunum Yaptı

Rektör Yardımcımız ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Antalya’da düzenlenen Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayında, “Çayır, Mera ve Yem Bitkilerinin Durumu, Sorunları ve Çözüm Yolları” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Hayvancılık ve yem sektörleri ile üretici birliklerinin temsilcilerinin yanı sıra akademisyenlerden oluşan yaklaşık 300 kişinin katıldığı ve üç gün süren çalıştay, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’nın katıldığı kapanış töreniyle sona erdi.

 

Aynı zamanda “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Mera Islahı ve Amenajmanı Proje Koordinatörü” olan Rektör Yardımcımız ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ sunumunda, Muş’un tarımsal açıdan önemi, üniversitemizin ve Uygulamalı Bilimler Fakültemizin Muş tarımına katkısı, hayvancılığımızın en önemli kaba yem kaynağı olan çayır, mera ve yem bitkilerinin önemi, sorunları ve çözüm yolları konularını ele aldı.

 

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, yaklaşık 14 milyon hektar mera, 24 milyon hektar tarımsal üretim alanı ile 121 milyon ton bitkisel üretime sahip Türkiye'de, 14,5 milyon büyükbaş, 45 milyon küçükbaş hayvan varlığı olduğunu söyledi. Dr. Pakdil, ülkemizin 1,2 milyon tonu aşan kırmızı et üretiminin yanı sıra 2 milyon ton beyaz et, 18,5 milyon ton süt, 20 milyar civarında yumurta ve kendi üretimi hariç 20 milyon tonu aşan bir yem sektörü olduğunu belirtti.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Dr. Durali Koçak, hayvancılığın her dönemde önemini koruduğunu söyledi. Dr. Koçak, "Olmazsa olmaz hayvansal gıdaların temininde, gıda güvenliğinin karşılanması için oluşturduğu istihdam ve ülke ekonomisine katkısı bakımından hayvancılık bizim için önemlidir. Bundan vazgeçmemiz mümkün değildir." diye konuştu. Türkiye'deki hayvan varlığı hakkında da bilgiler veren Koçak, besi işletmelerinin büyük bölümünün küçük işletmeler olduğunu, fakat giderek büyüdüğünü ifade etti.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, çalıştayın kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, hayvancılıkta ana iskeletin orta ve küçük işletmeler üzerine kurulması, büyük işletmelerin de mutlaka ve mutlaka desteklenmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin hayvan varlığı konusunda farklı rakamların çıktığını ifade eden Bakan Fakıbaba, bu konuda bu yıl bir çalışma yapılarak Türkiye'nin hayvancılık varlığının tam olarak ortaya çıkarılacağını ve kayıt altına alınacağını dile getirdi.