Öğretim Üyemiz Bandırma’da Bildiriler Sundu

 

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emrullah Şeker, 3-5 Kasım 2017 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası sempozyumda bildiriler sundu.

 

Yrd. Doç. Dr. Şeker, yurtdışından ve yurtiçinden çok sayıda bilim insanın katıldığı 1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu’nda (RESS 2017) sırasıyla “Orta ve Yüksek Öğretim Yabancı Dil (İngilizce) Ders Kitaplarının Ana Dil (Türkçe) Dil Bilgisel Edincine Uygunluğu” ve “Geçer Dil ve Yabancı Dil Olarak Türkçe” başlıklı bildirileri sundu.

 

İlk bildirisinde, Türkçe konuşan öğrenciler için İngilizce dilbilgisinin evrensel dilbilgisine erişebilirliği sağlayacak şekilde sunulması durumunda İngilizce dilbilgisini öğrenmenin daha kolay gerçekleşeceği varsayımını esas alan Yrd. Doç. Dr. Şeker, Türk Eğitim Sistemi içinde yabancı dil öğretimini gerçekleştirmekten sorumlu okullarda yürütülen programlarda takip edilen ders kitaplarının dilbilgisi içeriklerini ve sunuş biçimlerini İlkeler ve Değiştirgenler Kuramına göre tanımlanmış olan farklılıkları dikkate alarak ardışıklık ve evrensel dilbilgisine erişilebilirlik açısından içerik çözümleme yöntemiyle inceledi.

 

“Geçer Dil ve Yabancı Dil Olarak Türkçe” başlıklı bildirisinde, gerek resmi örgün öğretim merkezlerinde ve gerekse de bilişsel yöntem ve stratejilerle kendi kendine Türkçe öğrenmek için başvurulan mevcut dilbilgisi öğretim programlarının yöntem, strateji ve yaklaşımları ile ders kitaplarının evrensel dilbilgisi ilkeleri ve dilsel farklılıklara uygunluğunu değerlendiren Yrd. Doç. Dr. Şeker, Türkçenin öğrenilebilirlik, öğretilebilirlik ve evrensel ilkelere erişilebilirlik açısından dünyanın sayılı dilleri arasında yerini alması ve bir geçer dil olarak geleceğe hazırlanmasına katkı sundu.