Üniversitemizde Sanatın Siyasetle Etkileşimi Tartışıldı

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu seminerleri kapsamında “Siyasetin Sanata Etkisi” konusu ele alındı. El Sanatları bölümü Öğr. Gör. Mikail Sevindik’in Mehmet Akif Ersoy derslikleri 207 numaralı salonda verdiği seminere öğrencilerimiz ve akademik personelimiz katıldı.

 

Öğr. Gör. Sevindik, sanat ve siyaset ilişkisini tarihsel ve toplumsal boyutlarıyla irdelediği seminerine sanatı, siyaseti, politikayı ve iktidarı tanımlayarak başladı. Düşünce tarihine yön vermiş öncü isimlerin söz konusu kavramlara ilişkin görüşlerini tartışan Öğr. Gör. Sevindik, ilkel toplumlardan, az gelişmiş ve gelişmiş toplumlara kadar sanatın ve siyasetin nasıl anlaşıldığını ve birbirleriyle nasıl bir etkileşim içinde bulunduğunu örnekler üzerinden açıkladı.

 

“Otoriter sistemlerde sanata bakış faydacıdır.”

Seçkin sınıfların sanat üzerindeki etkisi üzerinde özellikle duran Öğr. Gör. Sevindik, hâkim siyasi anlayışın güncel sanatı ne şekilde etkilediğine dikkat çekti. Öğr. Gör. Sevindik şöyle konuştu: “İktidarlar sanatı otoriterlerini kalıcı kılmak için kullanmıştır. Sanatın farklı ülkelerde ve aynı ülkedeki farklı iktidarlar döneminde nasıl yönlendirildiğine daima şahit olmaktayız. Toplumların çeşitli sanat dallarına nasıl baktıkları ve bunları ne şekilde ve ne amaçla kullandıklarına dikkat ettiğimizde sanat ve siyaset ilişkisini daha iyi anlıyoruz.

 

Siyasi kurumları belirginleşmiş ve organize toplumların sanata katkıları ve sanatçıya verdikleri değer ortadadır. Öte yandan siyasal zihniyeti otoriter, sivil toplum anlayışı oturmamış sistemlerde sanata bakış açısının kısır ve son derece çıkarcı olduğunu görüyoruz. Otoriter sistemlerde sanata bakış faydacıdır. Tarih boyunca farklı siyasi otoriteler tarafından sanata nasıl yön verildiğine ve sanattan nasıl yararlanıldığına dair sayısız örnek vermek mümkündür.”

 

Slayt üzerinden fotoğraflarını gösterdiği bazı sanat eserlerini ve bu eserleri finanse eden ya da yaptıran şahsiyetleri tanıtan Öğr. Gör. Sevindik, tarihte yöneticiler tarafından sanata vurulan darbeler kadar sanatı ve sanatçıyı destekleyen varlıklı insanların kültür hayatına kazandırdığı dinamizmin de kayda değer olduğunu ifade etti.

 

Günümüzde müzik başta olmak üzere medya temelli popüler sanat dallarının, görece sınırlı bir kitleye hitap eden heykel, bale, resim gibi sanatlara göre daha yoğun bir şekilde siyasal propagandanın malzemesi olduğunu belirten Öğr. Gör. Sevindik, sanat okuryazarlığının yaygınlaşmasıyla bireylerin bu tarz propagandanın olumsuz etkilerinden daha az etkilenmesinin mümkün olabileceğine dikkat çekti.