Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi’nde Bildiri Sunduk

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Önder Şekeroğlu, 15-18 Kasım tarihleri arasında 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi’nde bildiri sundu.

 

Antalya’da düzenlenen Kongrede “Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarında İş Stresinin İncelenmesi” adlı araştırmada Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde çalışan personelin iş streslerinin incelenmesi, iş stresinin bazı demografik faktörlere göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi konuları ele alındı.

 

Araştırmanın 318 personel üzerinde yapıldığını ifade eden Şekeroğlu; “yapılan araştırmada gelir düzeyi ile iş yükü arasında anlamlı farklılık bulundu. Bu farklılığın nedeni alt düzey ve üst düzey gelir gruplardan kaynaklanmadığı sonucuna ve iş stresi toplam puanı ve beceri kullanımı, karar verme, sosyal destek alt faktörlerinde gelir düzeyine göre herhangi bir farklılığa rastlanmadığı gibi sonuçlara ulaşıldı” dedi.