Tip 2 Diyabetli Hastalarda Hastalığı Kabullenme ve Özbakım Durumlarının Belirlenmesi