Muş Alparslan Üniversitesi STEM Eğitimi Konusunda da İlklerin Adresi

Üniversitemiz 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi bahar yarıyılında itibaren “İFÖ230: Geçmişten Günümüze STEM, Eğitimi ve Derse Entegrasyonu” adlı seçmeli dersi müfredatına ekleyerek devlet üniversiteleri arasında bir ilki gerçekleştirdi.

 

Türkiye’de STEM konusunda yürütülen çalışmalar incelendiğinde Muş Alparslan Üniversitesi isminin konuya ilişkin birçok makalede, tezde ve kitapta geçtiği görülüyor.  Bunun sön örneği Doç. Dr. Mutlu Pınar Demirci Gülerin editörlüğünü yaptığı “Fen Bilimleri Öğretimi” kitabında yer aldı. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Bekir Yıldırım’ın da katkıda bulunduğu söz konusu kitapta, üniversitemiz devlet üniversiteleri arasında seçmeli STEM dersini müfredatına ekleyen ilk üniversite olarak literatüre geçmiştir. 

 

STEM Nedir?

STEM, science (bilim), technology (teknoloji), engineering (mühendislik) ve mathematics (matematik) disiplinlerinin bütünleşik bir şekilde günlük yaşamla ilişkilendirilerek 21. yy yaşam becerileri ile desteklendiği bir eğitim yaklaşımıdır.

 

STEM eğitiminin özünde, farklı disiplinlerin birlikte kullanılması, projeler üretilmesi ve bu projelerin hayata geçirilmesi düşüncesi yatıyor. Matematik becerileri gelişen öğrencilerin fen bilimleri alanlarında da çalışma kapasiteleri artıyor. STEM eğitimi sayesinde ilk ve orta öğretim yıllarında edinilen matematiksel düşünme becerisinin fen eğitimi altyapısını güçlendirmesi ve proje temelli üretim süreçlerinin de eğitim hayatına eklenmesi, öğrencilere yaşamları boyunca fikirlerini üretime dönüştürme becerisi kazandırıyor.

 

Günümüzde birçok ülkede STEM eğitimi farklı şekillerde uygulanmaktadır. STEM eğitiminin özellikle gelişmiş ülkelerde revaçta olması, ekonomik ve teknolojik sebeplerden kaynaklanmaktadır. Bu ülkeler, STEM eğitimi ile yetişmiş yurttaşları sayesinde teknoloji yarışında avantaj sağlayacaklarını ve bunun neticesinde de ekonomik gelişimlerinin sekteye uğramayacağını değerlendirmektedir.

 

Üniversitemizde STEM Eğitimi Konusunda Atılan Adımlar

Türkiye’de de STEM eğitimi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Ancak yapılan çalışmaların yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu gerçekten hareket eden Muş Alparslan Üniversitesi, STEM eğitimi konusunda öncü olmak ve STEM eğitiminin ülke çapında yaygınlaştırılması için birçok girişimde bulundu. Bu girişimlerin başında STEM Laboratuvarının kurulması ve “Geçmişten Günümüze STEM, Eğitimi ve Derse Entegrasyonu” başlıklı seçmeli bir dersin müfredatımıza eklenmesi geliyor.

 

Üniversitemiz bünyesindeki STEM Laboratuvarından şimdiye kadar 200’den fazla öğrencimiz yararlandı. Bu öğrencilerimizden 150’si sertifika alarak STEM eğitimi alanında eğitmen olmaya hak kazandılar.

 

“Geçmişten Günümüze STEM, Eğitimi ve Derse Entegrasyonu” başlıklı seçmeli dersimiz 2016-2017 bahar döneminde verilmeye başlandı ve şimdiye kadar bu dersi 22 öğrencimiz aldı. Üniversitemizin müfredatına yaptığı bu öncü katkıdan sonra birçok devlet üniversitesi de STEM eğitimini seçmeli ders olarak müfredatlarına eklemeye başladı.