TÜBİTAK Destekli BİSTEK: Zekâ Küpü Projesi Üniversitemizde Başladı

Bilim, Sanat ve Teknoloji Kampı, BİSTEK: Zekâ Küpü Projesi üniversitemizde başladı. TÜBİTAK tarafından desteklenen ve 1-7 Ağustos arasında gerçekleştirilecek projede, Muş’ta öğrenim gören 40 ortaokul öğrencisiyle çeşitli disiplinlerde uygulamalı eğitimler yapılacak. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cumhur Türk’ün yürütücüsü olduğu projede Muş Alparslan Üniversitesi akademisyenlerinin yanı sıra farklı üniversitelerden de çok sayıda akademisyen görev alıyor.

 

Proje kapsamında, 1-2 Ağustos tarihlerinde müzik, resim ve tiyatro; 3-4 Ağustos tarihlerinde STEM, matematik ve tiyatro; 5-6 Ağustos tarihlerinde astronomi ve tiyatro etkinlikleri; 7 Ağustos tarihinde ise Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans salonunda öğrencilerin sergileyeceği tiyatro gösterisi, katılım belgelerinin takdimi ve kapanış programı yapılacak.

 

BİSTEK Zekâ Küpü Projesiyle ortaokul öğrencilerinin fen, teknoloji ve sanat eğitimi ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak; fen bilimlerine, teknolojiye ve sanata karşı ilgilerini artırarak gelecekte bilim adına neler başarabileceklerini göstermek amaçlanıyor. Ayrıca öğrencilerin merak duygularını ve öğrenme isteklerinin artmasına olanak tanıyacak farklı öğretim ortamları oluşturarak hayatlarının her anında etkileşimde bulundukları basit bilimsel olguları ve olayları fark etmelerini sağlamak da hedefleniyor.

 

Projede eğitim verecek akademisyenlerin isimleri şöyle: Prof. Dr. İbrahim Erdoğan (Muş Alparslan Üniversitesi), Prof. Dr. Hüseyin Kalkan (Ondokuz Mayıs Üniversitesi), Prof. Dr. Nazan Ocak İskeleli (Ondokuz Mayıs Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Mualla Bolat (Ondokuz Mayıs Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Kenan Yıldırım (Muş Alparslan Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Esra Demir (Muş Alparslan Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Bekir Yıldırım (Muş Alparslan Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Erdinç Öcal (Muş Alparslan Üniversitesi), Arş. Gör. Doğan Çelebi (Ondokuz Mayıs Üniversitesi), Arş. Gör. Beril Tekeli (Ondokuz Mayıs Üniversitesi), Arş. Gör. Emine Şahin (Muş Alparslan Üniversitesi), Arş. Gör. Yalçın Dicle (Muş Alparslan Üniversitesi) ve Mirkan Kalkan (İstanbul Üniversitesi).

 

Projede rehber olarak görev alan Muş Alparslan Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi bölümü son sınıf öğrencilerinin isimleri şöyle: Semih Kaynak, Zafer Bozarslan, Vatan Sarkmaz, İbrahim Özemiş, Mehmet Boz, Safa Öcal, İlknur Çelik, Bahar Açar, Fatma Ekinci ve Seda Akpınar.