Öğretim Üyemiz En İyi Bildiri Ödülünü Aldı

10-12 Temmuz 2017 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 8. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı'na katılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Barış Aslan’ın sunduğu “Dış Ticaret Açıklarında Gelir ve Fiyat Etkisinin Sektörel Bazda Ekonometrik Analizi: Türkiye Örneği” adlı bildiri, “En İyi Bildiri” ödülüne layık görüldü