Üniversitemiz Kütüphanesinden Bir İlk: “Akademik Yayınlar Sergi Alanı”

2009 yılında hizmete giren ve 9360 m2 kapalı alana sahip olan, bünyesinde 2 okuma salonu, 2 bilgisayar laboratuvarı, 1 seminer salonu, 1 kırtasiye, 1 kafeterya, idari birim ofislerini barındıran ve toplamda 60350 adet basılı eserle akranı olduğu üniversiteler içinde ön sıralarda yer alan Üniversitemiz Kütüphanesi, üniversite kütüphaneleri kapsamında bir yeniliğe imza atarak “Akademik Yayınlar Sergi Alanı” isimli bir salon oluşturdu. Hem Üniversitemizin hem de akademik personelimizin yayınlarının bir arada sergilenmesinin planlandığı proje şu ana kadar üniversitelerin bazı akademik birimlerinde uygulanmakta ise de lokal özelliğe sahip olduğundan etki alanı zayıftı. Bu uygulama ile Üniversite yayınlarımızın tamamını bir arada sunmak, akademik personelimizin büyük bir titizlikle ve emekle hazırladıkları yayınlarını Üniversitemizde görünür kılmak, yayınlara erişimi kolaylaştırmak,  yayınlar bazında Üniversitemizin hafızasını tutmak ve ayrıca kütüphanemizden hizmet alan başta geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin, personelimizin, Muş halkının ve il dışından gelen misafirlerimizin dikkatine sunmak hedeflenmektedir.

Bunun yanında; akademik yayınları basılı yayın haline getirmeyi teşvik etmek, genç akademisyenleri yayınlarını basılı hale getirmeye teşvik etmek, başarılı öğrencileri, akademik hayata geçmeleri konusunda teşvik etmek, akademik yayınları Üniversite dışında da görünün kılmak, sergilemek, erişimlerini kolaylaştırmak, kitap fuarlarında sergileyerek ve de imza günü düzenleyerek geniş okuyucu kitlesine ulaşmak, Üniversitemizin web sitesinde “Akademik Yayınlarımız” başlığında sergilemek, İl Tanıtım fuarlarında Üniversite stantlarında sergilemek, “Örnek Uygulamalar” başlığıyla diğer üniversitelerde uygulanmasını sağlamakta hedeflerimiz arasına yer almaktadır.