Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Kursları Kayıtları Devam Ediyor

Eğitim faaliyetleri ile ekonomik, toplumsal, sanatsal ve bilimsel alanda değişme ve yenileşmeyi yakalayabilmek ve bunu koruyabilmek için yoğun çalışmalarda bulunan Üniversitemizin önemli merkezlerinden olan Sürekli Eğitim Merkezi (MŞÜ-SEM), birçok gencin eğitim, nitelikli iş gücü, mesleki eğitim konusunda donanımını sağlamak ve gençleri istihdam noktasında aranır elemanlar niteliğine kavuşturmak amacıyla mevcut faaliyetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fırat Kurt, son dönemlerde SEM bünyesinde açılacak kurslarla ilgili açıklamalarda bulunurken sürekli eğitimin ya da yaşam boyu öğrenmenin günümüz dünyasının nasıl vazgeçilmezleri arasına girdiği hakkında da bilgiler verdi.  

 

ALES, DGS, YDS, Kick Boks, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), Eğitmen Eğitimi Sertifika Programı (STEM), öğrenciler için (STEM), Arapça, Farsça, Kürtçe ve Rusça kurslarının ön kayıt ve başvurularının başladığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Kurt, başvuruların Muş Alparslan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin web sitesi olan sem.alparslan.edu.tr adresinden yapılacağını bildirdi. Yrd. Doç. Dr. Kurt ayrıca yönetim, insan kaynakları, bilişim, satış ve pazarlama, muhasebe ve finans, kişisel gelişim, danışmanlık, dil, bilgi, girişimcilik, AR-GE çalışmaları ve inovasyon ana başlıkları altında özellikle ilimizin ve daha sonra da bölgenin ihtiyaç duyduğu her türlü kurs ve sertifika programının şu anda MŞÜ-SEM’de verilebildiğini belirtti.

 

Yrd. Doç. Dr. Kurt sözlerine şöyle devam etti: "Her geçen gün daha rekabetçi, ilgi gerektiren ve temposu yükselen küresel bir dünyaya tanık oluyoruz. Bu dünyada ticaret, yatırım ve iletişimin gelişmesiyle aslında fiziksel olarak büyük, popülasyon olarak fazla sayıda insandan oluşan bir dünyaya doğru evriliyoruz; ancak gerçekte birbirine entegre bir dünya söz konusu olduğu için küçücük bir dünyadan bahsediyoruz. Biz buna kısaca “küreselleşen dünya” diyoruz. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi, küreselleşen dünyada her türlü hizmetin dijital olarak yapılabildiği bir “uluslararasılaştırma hareketine” de sahne olmaktadır. Bu nedenle hem iç piyasada hem de uluslararası düzeyde rekabetçilik yükselmektedir. Kısalan ürün yaşam döngüleri, üretim, dağıtım ve arz zincirinin küresel düzeyde daha fazla entegre olması yaşadığımız yenidünya düzeninin bir gerçeği... Küreselleşen dünya gelişmiş ülkeler için fırsatlar doğurduğu kadar bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için ciddi sıkıntılar da içeriyor; çünkü hızlı gelişen teknoloji, üretim bölgelerinin  üretim kaynaklarıyla yer değiştirmesi gibi realiteler makro planda üzerimizde büyük bir uyum baskısı oluşturuyor ve ne yazık ki  bu süreç hızlı gelişen dünya pazarlarını yakalamamızı neredeyse imkânsız hale getiriyor. Bu zorlu eşikten atlayabilmenin yolu temelde “yatırım ve uyum gösterme” süreçlerinin güçlü ve hızlı olmasına bağlı... Bir başka ifade ile insan sermayesine (human capital) yatırım, bilgi teknolojileri ve fiziksel alt yapıya yatırım, sermaye ve emek pazarlarının verimliliğinin arttırılması, ekonomik ve kurumsal yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve değişen dünyada ortaya çıkan yeni sorunlarla başa çıkabilecek yönetsel yeteneğe sahip bireyler yetiştirilmesi, aslında bizleri geleceğin dünyasına hazırlayacak hayati adımlar... İşbu sebeple genelde MŞÜ ve özelde SEM olarak bizler ilim, fen, sanat, zanaat kavramlarının kapsama alanlarından uzun bir dönemdir yoksun bırakılmış yöre insanına ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda MŞÜ-SEM, modern dünyanın bir zorunluluğu olan teknik ve yüksek öğrenim sürecinin yaşam boyu öğrenme sistemine entegre edilmesini mümkün kılmak için 200’e yakın kurs ve sertifika programıyla öğrencilerimize ve kıymetli Muş halkına hizmet etmeyi amaçlıyor."

 

Mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, yeni bilgi ve beceriler edinerek farklı iş alanlarına yönelmek veya alacakları ek eğitimlerle geleceklerini yeniden şekillendirmek isteyenler için düzenlenecek olan ALES, DGS, Arapça, Kürtçe, Farsça ve STEM kurslarının verileceği MŞÜ-SEM'de, STEM dışındaki kurslar için kayıt 24.03.2017 tarihinde, öğretmen ve öğrenciler için düzenlenecek olan STEM kursu kayıtları ise 03-20 Nisan 2017 tarihleri arasında SEM ofisinde gerçekleştirilecektir.

 

Sürekli Eğitim Merkezi (SEM)  web sayfası için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

http://sem.alparslan.edu.tr/